Algemene voorwaarden 204-fishing


1. Gemaakte reserveringen zijn pas definitief nadat de volledige betaling van de factuur is ontvangen op onze
bankrekening

2. Deelname aan de tour en vissen, geschiedt geheel voor eigen risico. Klant ziet af van elk mogelijke vervolging
in geval van een ongeluk, calamiteit, persoonlijke schade op, welk gebied dan ook, naar 204-fishing.
204-fishing is op generlei wijze aansprakelijk voor de klant.
3. De klant verklaard dat hij/zij kan zwemmen, en kan deelnemen aan de tour.
4. 204-fishing regelt alle benodigde hengelsport materialen* en apparatuur, visvergunning, reddingsvest en fris,
viskleding niet inbegrepen.
*indien klant eigen materiaal wilt gebruiken, dit kan eventueel na overleg, mede vanwege het maximaal
toelaatbaar gewicht van de kajak van 125kg.
5. Bij slecht weer beslist de visgids van 204-fishing of de tour door kan gaan. Er kan vooraf al door de visgids
besloten worden om de tour te annuleren.
De klant heeft in dit geval de keuze om een andere dag af te spreken dan wel om de gedane
betaling teruggestort te krijgen.
Bij plotseling opkomend slecht weer kan de visgids van 204-fishing ter plekke besluiten om de tour
vroegtijdig af te breken.
6. Annulering door klant is mogelijk voordat de overeenkomst ingaat, door een e-mail te sturen naar:
info@204-fishing.com
Bij annulering minimaal 2 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt het gehele bedrag
gerestitueerd. Bij annulering de dag voor aanvang van de huurperiode wordt 50% terugbetaald.
Bij annulering op dezelfde dag als de aanvang van de huurperiode vindt geen restitutie plaats
7. Consumptie van alcohol en drugs voor, en tijdens tour is niet toegestaan.
8. Roken in de boot of op de kajak kan, maar eventuele schade kan verhaald worden op de klant, tevens mogen
er geen sigarettenpeuken in het water of in de natuur achterblijven.
9. Tijdens de tour is de klant gehouden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van de Zweedse wet, de
visgids is hiervan op de hoogte.
10. De klant is ten alle tijden aansprakelijk als deze schade toebrengt aan de eigendommen van 204-fishing,
aan andere personen, en zaken en objecten van andere personen, 204-fishing is op generlei wijze aansprakelijk
te houden.
11. De visgids zal tijdens de vis tour foto's en/of korte filmpjes maken als herinnering voor de klant. Alleen met
uitdrukkelijke toestemming van de klant zullen deze foto's en filmpjes worden gebruikt voor promotie op onze
website www.204-fishing.com en op Instagram, Facebook.
De klant heeft altijd het recht om om verwijdering van foto's en filmpjes te verzoeken via ons mailadres
info@204-fishing.com, deze zullen dan ook na ontvangst mail per direct verwijderd worden.
12. Het is tijdens de tour niet toegestaan om handelingen te verrichten op de kajaks of boot die een gevaar
vormen voor de klant of andere personen, maar ook voor de bedrijfsmiddelen van 204-fishing, de omgeving en
de natuur.
13. Elk soort gedrag wat niet toelaatbaar is, kan de visgids besluiten de tour vroegtijdig te beëindigen en niet
verder voort te zetten, zonder enig restitutie.
14. 204-fishing kan te allen tijde de gemaakte boeking annuleren, en het door de klant reeds betaalde
bedrag terug te boeken.
15. De visgids heeft BHV opleiding gevolgd, en er is een verbanddoos aanwezig.
16. Het deelnemen aan de tour houdt in dat je alle voorwaarden hebt gelezen en hebt goedgekeurd
17. Het is aan te raden om een WA verzekering te hebben, ten tijde van de deelname

18. Met de betaling geeft u aan akkoord te gaan met de bijgeleverde algemene voorwaarden